Vi har hatt en super dag på Ensby banen 19 mars 2017. Godt oppmøte med store og små ivrige skyttere.