AVLYST
Hamar og Omegn Bueskytter vil med dette invitere dere alle på en dag i vår Jakt og Feltløype.
Denne invitasjonen har vi sett fram til, etter at vi har møttes på Lillehammer noen ganger.
Dette vil forgå på søndag 21 april 2013, med start klokken 1100 og avsluttes med mat og drikke klokken 1600.
Intensjonen med denne dagen er og få opp interressen blandt klubbens medlemmer for J/F løype skyting, samt bli kjent med andre skyttere i andre klubber.
Klubbene kan ha mange som vil prøve dette, men ikke tør og stille opp på konkuranser.
Så denne dagen er en utmerket måte og få testet ut sine evner og syke for dette.
Vi vet at mange har lyst til å prøve, men blir aldrig ferdig til dette.
I ivitasjonen har vi prøvd og forespeile dere hva som vil foregå.
Vi ønsker raskest mulig en foreløpig påmelding fra klubbene på hvor mange som kommer, dette er for at vi har en logistikk som skal avstemmes.
Hvis dere kan melde fra innen den 1 april, så hadde det vært veldig bra.
Endelig påmelding kan vi ta innen den 10 april.
Påmelding kan sendes meg fortløpende pr E-post.
Det er fint om klubbene tar en felles opptelling, og vidresender dette til meg.
Alle er hjertlig velkomne til noen timer med bueskyttertreff på Hamar.
Vennlig hilsen
Kjell Odd Bredin
Leder i Hamar og Omegn Bueskyttere

E-post: hamaromegn@bueklubb.no

##################################################

Hamar og Omegn Bueskyttere ønsker å arrangere en ”bli kjent dag” sammen med de

andre bueskytterklubbene i regionen. Inviterte klubber er: Elverum, Lillehammer og

Skreia.

Dette er ikke ment som noen konkurranse, kun å treffes for å sette av dagen for å gå

en runde i klubbens jakt og felt løype. Arrangementet er i første omgang tenkt som en

forsiktig introduksjon til jakt og felt for nye bueskyttere (-og for de som har vært med

en stund og synes det er trivelig å møte andre bueskyttere). Det vil imidlertid bli utdelt

scorekort slik at poeng noteres underveis, -så vi får se……..!

Løypa består i dag av 28 blinker, men vil bli utvidet til 30 blinker for å knytte runden

bedre sammen. Løypa er fordelt på én del med sort/gule feltblinker og en del hvor vi

skyter på dyrefigurer. Avstandene til blinkene varierer i området fra 10m til om lag

50m (kortere avstander for de yngre skytterne og tradskyttere).

For å dekke våre utgifter har vi satt en deltakeravgift på kr. 50, som betales ved

frammøte.

Vi ser for oss dagen som følger:

Kl.11.00 Frammøte

Vi møtes på pendlerparkeringen langs E6 syd for Hamar (følg skilting til

Hjellum og Ottestad).

Vi starter med litt kaffe samtidig som vi orienterer om løypa og fordeler

skytterne i puljer. Vi rigger utstyr og gjør oss klare.

Kl. 11:30 Avgang fra parkeringen

Skytterne begir seg til fots langs E6 mot skyteløypa. Hvor mange

startpunkter vi velger å guide skytterne fram til avhenger av hvor mange

skyttere det blir. For å unngå mye venting blir puljene ført fram til hvert

sitt startpunkt og alle starter skytingen samtidig.

Begge løypedelene har en rasteplass hvor det er anledning for en pause og

evt. nyte en medbrakt kaffekopp, før ferden går videre. Med grupper på

3-4 skyttere må en regne 2,5-3 timer for å gå hele runden.

Ca. kl. 16.00 Servering av varm mat

Når de forskjellige puljer er ferdig med hele løypa vil de befinne seg på

forskjellige steder rundt i terrenget siden vi begynner på forskjellige

blinker. Skytterne fortsetter da videre langs de nummererte blinker til

de igjen står ved E6 og begir seg mot pendlerparkeringen. Der vil det bli

servert et enkelt måltid varm mat og vi oppsummerer dagen for så å runde

av med kaffe, brus og kaker.

Håper dere har anledning til å avsette dagen til uhøytidelig bueskyting og for å møte

likesinnede i Mjøsregionen. Vel møtt!

Påmelding inne 15. april på e-post: hamaromegn@bueklubb.no, men det er fint om

klubbene så tidlig som mulig gir en uforpliktende tilbakemelding om dette er av

interesse.

Ved påmelding oppgi:

NAVN

KLASSE

ERFARING/IKKE ERFARING fra jakt/felt for de påmeldte (for puljeinndeling).

PS! TA MED CAMPINGSTOL