Jamt flott frammøte. Denne kvelden avholdt Henriette Rød fjær øvelsen for de fleste som deltok på kurset tidligere i år. Alle seks bestod og vi vil utdelte rød fjær pins  og diplom for kurs for deltagerne. Det er jamn og god aktivitet og pausen med kaffe, kakao og te er en kjærkommen avbrekk i to timer med skyting. Målet til klubben med at interesserte nybegynnere kjøper egen bue har gitt resultater. De fleste reiser til Vinstra og kjøper utstyr hos vår dyktige lokale leverandør. Heller ikke dette er problemfritt, da enkelte også har fått kjøpestopp hjemme lokalt og har vurdert alternative leverings steder for nytt utstyr for å komme rundt kjøpestopp. Vi legger opp til at flest mulig skal trives i klubb miljøet og vil forsøke å arrangere en lokal konkurranse og oppfordre medlemmer og andre bue interesserte til å delta på konkurranser hos andre klubber.

Langbue troikaen sikter inn mot nye mål, men med ulikt tempo. Noen er raskere og mer instinkt skyttere enn andre som har en mer meditativ tilnærming :)

Langbue troikaen sikter inn mot nye mål, men med ulikt tempo. Noen er raskere og mer instinkt skyttere enn andre som har en mer meditativ tilnærming 🙂

Henriette noterer resultatene for alle deltagerne i rød fjær øvelsen

Henriette noterer resultatene for alle deltagerne i rød fjær øvelsen

Nybegynnere får god og kyndig veiledning av Henriette

Nybegynnere får god og kyndig veiledning av Henriette