Oppstart av det nye året samlet de fleste engasjerte bueskyttere. Vi var 27 bueskyttere på skytelinja.
Klubben ønsker nye og etablerte medlemmer velkommen til et nytt, aktivt år i bueklubbens historie.

De fleste skytterne var på plass 13. dag jul. Den dagen Olav Åsteson våknet på kirketrappa i følge Draumkvede.

De fleste skytterne var på plass 13. dag jul. Den dagen Olav Åsteson våknet på kirketrappa i følge Draumkvede.