På denne milde vårdagen kom det 7 av ni deltagere på nytt buekurs vår 2014. Keith og Henriette var på plass, klar til å gi nybegynnerne en grundig innføring i bueskytingens finesser og detaljer. Kurset vil vare fem ganger og avsluttes med en liten konkurranse før påske.

Nybegynnerne har fått startinnføring og har fått hvert sitt hjørne av blinken de skal skyte på

Nybegynnerne har fått startinnføring og har fått hvert sitt hjørne av blinken de skal skyte på

 

 

 

 

 

I bane tre var det etablerte skyttere om boltret seg. Denne tirsdagen ble det brukt videokamera på stativ som front fotograferte skytterne med fjernstyring. Videoen viser en del detaljer i opptrekk, hold og slipp, noe en vanlig vis ikke ser. Avspilt i høyt eller lavt tempo viser ulike detaljer en kan lære av.

SnapChat av etablerte skyttere fra videoen

SnapChat av etablerte skyttere fra videoen