Kuldegradene har redusert framkommeligheten for noen, men fremmøte i klubben var greit. Ti faste på skytelinje. Etter pause hadde Keith ferdig ny konkurranse: Bedre enn 19, alle på 12 meter, vunnet av Roger med langbue.

God aktivitet i klubben tross nylagt skiføre utenfor!