Antall skyttere på skytelinja gikk opp i kveld. Det gikk unna i høyt tempo, og pausen ble forsinket. Konkurransene ble etterlyst.

 

Tempo og konsentrasjonen var tilstede

Tempo og konsentrasjonen var tilstede