Godt fram møte. Høstens kurs ble avsluttet med en konkurranse, hvor først deltagerne konkurrerte som team, før de til slutt konkurrerte individuelt.  Nybegynnerne var flinke til å tilegne seg kunnskaper i bueskytingens edle kunst. Tirsdag om 14 dager (11. november) vil klubben arrangere rød fjær konkurranse for interesserte. Alle som hadde lyst fikk utdelt kravene i dag., slik at de kan lese igjennom de og trene en gang før prøven. De etablerte skytterne lengter nok etter en 3D bane i nærheten hvor de kan gå på jakt.

 

Keith forklarer regler, som stadig forandres, avhengig av skytterenes kompetanse

Keith forklarer regler. De forandres stadig, avhengig av skytterenes kompetanse, og Keiths kreativitet

Nyebegynnerne har etter fem ganger blitt dyktige skyttere

Nyebegynnerne har etter fem kursdager blitt meget dyktige skyttere

DE erfarne er sultne på 3D dyr i skogen, men ikke på ski

De erfarne er sultne på 3D dyr i skogen, men ikke på ski