Meget godt fremmøte med høy tetthet på skytelinja. Enkelte kom som en ettereffekt av filmen Hunger Games, hvor klubben markerte seg med bueskyting og flyers. Behov for flere baner og dager vokser jamt, det gjør også mere veiledning og instruksjon. Dessverre har det kommet inn fotballspillere om kvelden. Dette er en meget uheldig kombinasjon.

Fult på skytelinja av dyktige og ivrige skyttere

Fult på skytelinja av dyktige og ivrige skyttere