Kvelden gikk med til å skyte seksti piler, samt å notere resultatene på score kort. Vi holdt på til bordtennis var ferdig. I pausen avholdt vi ekstraordinært årsmøte, hvor leder gikk gjennom årets regnskap og budsjett. Det hele tok ca 20 minutter med 20 medlemmer til stede. Det er hyggelig med en klubb hvor de fleste medlemmene er tilstede hver kveld på skytingen. Vegar orienterte om ungdomslekene 2015, hvor det kommer ungdoms bueskyttere fra hele landet i midten av april. Videre ønsker klubben å dekke halvparten av deltageravgiften for de som deltar på stevner fra 2015. Usikre poster er kursinntekter og  inntekter fra bedrifts skyting. Klubben kan arrangere skyting for bedrifter på forespørsel.

Ekstraordinært årsmøte for å fastsette neste års budsjett

Ekstraordinært årsmøte for å fastsette neste års budsjett

Speilbilde av flertallet av klubbens medlemmer.

Speilbilde av flertallet av klubbens medlemmer.