Konsentrasjon på skytelinja. Skyttere som klarte rød fjær kravet fikk utdelt pins med bilde av rød fjær. I pausen viste Truls hvordan han kan lage og reparere buestrenger. Etter pausen kom Keith med en variant av «dårligste pil ut» Denne ble vunnet av Ingar

Truls viser fram en utmerket samling

God konsentrasjon på skytelinja

Truls demonstrerer buesnor riggen sin til å brushe opp strengen til Vegar