Det er stadig flere unge enn gamle skyttere i klubben. Forgubbing har ikke slått rot her. Vi får se om 20 år. God konsentrasjon denne kvelden og noe trangt på skytelinja. Pause med kakao/kaffe er fortsatt hyggelig avbrekk

 

Ivrige bueskyttere

Ivrige bueskyttere

Pausen er en viktig del av aktiviteten

Pausen er en viktig del av aktiviteten