Tirsdagen etter finale søndagen kom det 22 skyttere pluss Jan Roger Skyttersæter,  utviklingsansvarlig i Norges bueskytterforbund. Keith Richardsson møtte også denne kvelden. Ytre sett var det en ordinær treningsdag. Med to dyktige instruktører til stede ble det en kveld med masse tips for oss skyttere. Jan Roger tok en del videoer, hvor han viste detaljer i skytingen som for de fleste var inspirerende informasjon. Jan Roger gikk gjennom viktige detaljer, som: ikke holde for langt rundt strengen, holde slipp hånden rett bakover fra ytterste fingerledd, skyve bue hånden litt framover og slipphånden litt bakover (2-3 mm tilsammen!), som en del av en helhetlig bevegelse og ikke stoppe opp i trekket.

Paralellt denne dagen hadde fem nye skyttere oppskyting til rød pil. Alle bestod. I pausen fikk Emma, Ingeborg, Hermann, Loke, og Elias Falck utdelt pinsen rød fjær. I pausen ble det skjenket kjøre-champagne til Oddbjørn, Oskar og Ingeborg for fantastisk innsats på ungdomslekene-2015.

Etter skytingen diskuterte vi litt klubbutvikling, om mulig region etablering på innlandet og om finansiering av 3D bane dyr, samt bruk av halm blinker med bilde av dyr på for å redusere utgifter til piler for nybegynnere. Det hele ble en inspirerende kveld for klubbens medlemmer. Vi fikk hyggelige kommentarer på struktur i klubben/på skytekvelden og ekstra pluss for pauser med drikke. Vi ble anbefalt å starte treningene med å skyte på matter uten blink og kun trene slipp teknikk, til den sitter som støpt.

Start på uteskyting blir etter 17. mai, da det ikke helt har smeltet i Engsvea ennå.

Oppskyting til rød fjær

Oppskyting til rød fjær

Jan Roger demonstrerer i detalj hvordan et slipp skal foregå

Jan Roger demonstrerer i detalj hvordan et slipp skal foregå

Oddbjørn tar pause fra rytterbueskyting for å få service på skulder

Oddbjørn tar pause fra rytterbueskyting for å få service på skulder

Jan Roger kommer med en siste runde med tips

Jan Roger kommer med en siste runde med tips

Stemningsbilde fra pausen med te, kaffe, kakao og kjøre champagne til medalje vinnerne

Stemningsbilde fra pausen med te, kaffe, kakao og kjøre champagne til medalje vinnerne