Rekordfremmøte i tennishallen. Vi trenger lengre skytelinje, hvis denne utviklingen fortsetter. Denne tirsdagen gikk Vegar igjennom hvordan en fører score kort. Det ble en konsentrert aften med skyting, notering av poengsummer og nye runder.  Neste gang vil vi gjennomføre skyting med 60 piler.

I pausen 25. november vil vi avholde ekstraordinært årsmøte, for å fastsette budsjettet for 2015.

Tett på skytelinja. Bane tre lokker i nord

Tett på skytelinja. Bane tre lokker i nord