Denne tirsdags kvelden kom det 21 ivrige skyttere. Vi trenger en ny bane snart, hvis dette fortsetter. Nybegynner kurset er kommet halvveis og i dag var det egentrening ut fra det som er blitt innlært de to første dagene som stod på programmet. På konkurranse banen er det mer målrettet trening fram mot NM på Elverum, hvor Vegar og Odd fra Laugen deltar. Videofilming av utøvere forfra, holdt på til kamera gikk tomt for strøm.

Hent piler, er en operasjon buene ikke er innvolvert i!

Hent piler, er en operasjon buene ikke er innvolvert i!