hallen ble fort fylt opp og vi hadde 16 skyttere på skytelinja. Skyteleder forsøkte å holde et jamt tempo og det ble skutt jamt og trutt, men vi vi mangler de små konkurransene etter pausen.  Vi er åpne for flere aktiviteter som er med å gir variasjon til skytingen

 

Høy konsentrasjon på skytelinja

Høy konsentrasjon på skytelinja