Godt frammøte med over 20 skyttere på skytelinja. Truls orienterte om kravene til rød og gul pil og delte ut hefter.Vi planlegger å «skyte opp» 21. april. I pausen orienterte Truls og Håkon om skyteetikk og rutiner på skytestevner. Etter pausen trente de unge på samlings skyting uten blink.

God konsentrasjon på skytelinja

God konsentrasjon på skytelinja