Godt frammøte på skytelinja med 22 skyttere på skytelinja. Arne hadde med sin nylagde bue og piler fra buemakerkurset. Nybegynnerkurset gikk inn i sin 4. tirsdag med Truls og Vegar som instruktører.

Nybegynnerne får stadig bedre samlinger. Arne tester ut sin nybygde bue.

Nybegynnerne får stadig bedre samlinger. Arne tester ut sin nybygde bue.