Siste skyting før «rompåsken». Klubben fikk en ny og større vannvarmer i gave av Geir Ola. Vegar justerte pilhylla for å få pila til å gå så rett som mulig ved å skyte gjennom et oppspent papir. To nye skyttere dukket opp og det var vanskelig å avbryte skytingen til å ha vår faste pause.

Vegar justerer pilhylla på buen sin

Vegar justerer pilhylla på buen sin