Lillehammer bueskytterklubb har mottatt støtte på 30 000 kr fra sparebankstiftelsen. Dette er midler som skal brukes til utbedring av 3D banen vår på Ensby. Vi ønsker å takke Sparebankstiftelsen for denne gaven som helt garantert kommer godt med i prosjektet. Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal begynne å planlegge utbedringen. Målet er at vi skal kunne tilby våre medlemmer en fullverdig 3D bane.