Stevne påmelding

Fyll inn informasjonen for deltaker(ne). Vet du ikke ditt NBF skytternummer så kan du finne det på denne listen. Er du ikke tilhørende en klubb så bare skriv inn 0000 som skytternummer.

Når du har lagt inn all informasjon så husk å trykke «Lagre deltakerinformasjon»

Deltaker informasjon

Registrering

Du har 1 billett(er) med et felt som krever informasjon.