En fast gjeng kommer og øver på søndager. Utstyr og teknikker blir finpusset.

 

God konsentrasjon på skytelinja

God konsentrasjon på skytelinja