Det var godt frammøte denne stjerneklare tirsdagen. Vi fikk besøk i bane-2 av kvinnelige tennis spillere som skal spille fast på tirsdagene. Med 18 skyttere på skytelinja var det fortsatt plass. Lengst i sør ga Arne og Einar tips til nybegynnerne som gjennomføre rød fjær kravene. Jan Martin, Noah og Nathaniel fikk utdelt rød fjær pins.

Skyttere i sin mest konsentrerte periode