Salgbetingelser

Avtalen og partene

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Selger er:

  • Juridisk navn:LILLEHAMMER BUESKYTTERKLUBB
  • Org nr:996 638 596
  • Selskapsform:Forening/lag/innretning
  • Styrets leder:Kai Gjessing
  • NACE-bransje:93.120 Idrettslag og -klubber

betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Pris og betaling

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordebekreftelse

Straks du har sendt inn din bestilling, mottar du en ordrebekreftelse til din e-postadresse. Ordrebekreftelsen inneholder opplysninger om bestillingen, leveringsadresse, betalingsmåte, priser, kontaktinformasjon, samt informasjon om retur- og reklamasjonsrett.

Avbestilling og endring av ordre

Som kunde kan du endre eller kansellere din ordre, men hvis ikke dette er gjort før bestillingen er effektuert, må du først motta bestillingen og deretter benytte deg av angreretten. Angreretten gjelder i 14 dager fra du har mottatt bestillingen.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrerett for stevne påmelding

Stevne påmeldinger gjennom nettløsningen er bindende og ikke refunderbart etter Norsk Bueskytterforbunds regelverk.

Påmelding er bindende og startkontingenten forfaller til betaling enten skytteren deltar i stevnet eller ikke. Hans klubb hefter for kontingenten, men har regresskrav på skytteren. Dog kan reserve settes inn i samme klasse. Anmeldelse «med forbehold» godtas ikke. Etteranmeldelse betinger at den etteranmeldte skytter erlegger dobbelt startkontingent. Arrangør kan avslå å motta etteranmeldelse.

Se avsnitt om påmelding i regelverk B.

Uavhentede varer

For uavhentede og ikke-betalte pakker vil du bli belastet med et gebyr på kr 199,-. Dette er for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken. Uavhentede varer omfattes normalt ikke av angreretten.

Reklamasjon

Det skjer heldigvis svært sjeldent, men noen ganger er det dessverre feil på produkter. Men bare ta det med ro, vi har gode rutiner for å håndtere reklamasjonssaker!

– Ordrenummer og kjøpsdato
– Reklamasjonsårsak
– Bilde av feilen
– Er produktet laget av oss tar vi oss av reklamasjonen. Hvis det er en annen leverandør så tas det videre med den.
– Normal behandlingstid for saken er 1-3 virkedager