Denne tirsdagen var vi 26 på skytelinja. For de yngste (og den eldste) Avviklet Pål messenlien «rød fjær» oppskyting for alle som hadde tatt innførings kurs. Det var 17 påmeldte som hadde fått heftet/epost adresse til heftet. Ti av disse skjøt opp til merke. Dette ble i pausen delt ut til Ludvik, Marcus, Mikkel, Erik Arturo, Kristian, Sivert, Tor Even, Henning Riss, Kari J. og Jon Kristian. Neste tirsdag er det korrespondanse skyting med 60 piler. Gangen etter det blir det jukeavslutning.
Kulbben er innehaver av fire nye aktivitetsledere; Gunnar Huuse, Einar Øverli, Pål Messenlien, Mari Lillsolberg og Ole Jørgen Lunde. Sigmunde Lindberget hadde en lang teoretisk gjennomgang på lørdag og en god bolk med praktiske tips i hallen på søndag. Klubben ser fram til at flere kan ta hånd om nye interesserte skyttere

Vi forsøker å få til mer skyting på en ekstra tirsdag og et par søndager. Se i kalenderen.

Oppskyting av rød fjær, arrangert av nye aktivitetsledere fra kurset i Hewlgen

Oppskyting av rød fjær, arrangert av nye aktivitetsledere fra kurset i Helgen