Denne onsdagen kom Keith Gunnar og Kai for å ha dugnad på blinkene våre.

To av lamell blinkene ble plukket fra hverandre og og skadet materiale ble fjernet. Blinkene ble litt mindre og egner seg for øvede personer

De tre nye blinkene fra Elverum har  vi plukket av alt overflødig materiale, slik at de kan håndteres med en hånd. Ottman hjul er skrudd på og dette vil forenkle håndtering av blinker.

 

Renovert stativet slik at blink og stativ kan håndteres med en hånd

Renovert stativet slik at blink og stativ kan håndteres med en hånd