Om Klubben

Lillehammer Bueskytterklubb består av snart 40 medlemmer i alle aldre (10 til 60+)

Det er skytes i alle grener innenfor sporten, dette er hva som gjør bue skyting unikt. Vi har medlemmer som skyter langbue, recurve og compoundbue (trinsebue).

Miljøet er blandet med skyttere som konkurrerer på stevner, og de som bare skyter for trening og  gøy. Klubben har ett åpent og godt miljø.

Trening

Klubben har medlemmer som har tatt aktivitetsleder kurs og veileder nye i bueskyting.

Utstyr

Klubben er godt utrustet med buer som brukes på kurs.

Inneskyting

På vinterstid trenes det i Fabrikken. Hver trening inneholder også en pause med kaffe og te.

Uteskyting

Klubben har opprettet ett område med blinker for trening ute mellom Mai og August. Området ligger nord for CircleK på strandtorget og en kan kjøre ned til sletta via lågenvegen

3D Jakt og felt Skyting

Klubben har en aktiv gruppe med 3D skyttere som har  opprettet en  treningsbane i en skog på Ensby. 

Det er også ett godt samarbeid med f.eks Laugen Bueskytterklubb på Vinstra som har en bra 3D bane. Det arrangeres jevnlig turer til Vinstra hele året.

Lillehammer bueskytterklubb er medlem i Norges bueskytterforbund og  Lillehammer Idrettsråd 

I nærområdet har vi flere aktive klubber

Vi har ett godt samarbeid med nærliggende klubber.

Konto Lillehammer bueskytterklubb: 2095 49 10106

Ser dette interessant ut? Bli medlem!

Har du spørsmål ta kontakt

(opdatert 26. september 2018

Fabrikken, Løkkegata 9, inneskyting

Tirsdager:

– kl 18-19,ungdom
– kl 19-21 voksne

 

Busmoen utebane, Ned Lågenvegen forbi nr 13 og parkering til høyre.

Gangveg fra Cirkle-K på Trandtorget

Uteskyting fra Mai til September