Denne første tirsdagen i 2016 var det tett på skytelinja med 23 bueskyttere. Klubben er fornøyd med nyttårsforsettene til de fremmøtte. Dette lover bra. Vi har begynnt å skyte på søndager på en bane, men i 2016 er det også fotball, så vi må forskyve skytingen til kl 19-21 hvis det ikke kolliderer med annen aktivitet. Vi vil forsøke å avholde årsmøte før ungdomslekene i februar.

Formannen ønsker alle bueskytterinteresserte et nytt og treffsikkert år i 2016

 

Lang rekke med skyttere på skytelinja

Lang rekke med skyttere på skytelinja