Bli medlem

Bueskyttere som ønsker å bli medlem

Det er et krav at du må ha tatt introkurs for å bli medlem i klubben. Introkursene holdes ca 2 ganger i året, de blir publisert på nettsiden  og facebook siden.  Du kan også sende oss en epost på lillehammer@bueklubb.no for å bli satt på liste for neste kurs. Så tar vi kontakt med deg når dette settes opp. 

Men har du tatt dette tidligere eller vært aktiv skytter i en annen klubb så kan du ta kontakt og melde deg rett inn hos oss.

Lillehammer bueskytterklubb er åpent for bueskyttere over 10 år. For de yngste kan det være behov for å ha en forelder til stede.

Pris for medlemskap ble vedtatt på årsmøte 11. februar 2014 kl 19 og stadfestet på nytt 18. november 2014. Årsmøtet 2021 vedtok økning av kontingenten for senior- og husstands-medlemskap. Medlemskap i Lillehammer Bueskytterklubb følger kalender året.

 

 Søknad om medlemskap i klubben gjøres gjennom Min Idrett