Denne tirsdagen ønsket Vegar at de unge skrev score kort til korrespondanse skytingen. Erfaringen er at skjemaene er trykt på tynt papir, noe som vanskeliggjør bokføring.

Tirsdag-12-jan-2016