Styret i Lillehammer bueskyttere

E-post til klubben: Post@lillehammerbueskyttere.no

–     Leder: Laura Schiele:  Tlf: 98168245
–     Nestleder:  Kai Gjessing
–     Kasserer:  Arne Jensen 
–     Vara medlemmer: Gunnar Huuse

Bank konto nummer: 2095 49 10106

(oppdatert 3. oktober 2022)