Denne tirsdagen byttet vi om på hvor vi står og skyter. De yngste fikk banen i sør, mens de erfarne tok midtre bane mot bordtennis.
Det var meget god deltagelse fra medlemmene hvor mer enn halvparten møtte opp i kveld. Nytt i kveld var også at vi har tatt i bruk vaktliste hvor de 8 som har aktivitets-lederkurs deler på å være skyteleder. Videre vil vi samarbeide om kurs og la det gå på omgang blant aktivitetslederne

Lang lang rekke med skyttere. mer enn 50% kom denne tirsdagen

Lang lang rekke med skyttere. mer enn 50% kom denne tirsdagen

Treff resultater diskuteres. Laura og Helen hadde helt like piler og det var lett å finne samlinger på tre og tre piler

Treff resultater diskuteres. Laura og Helen hadde helt like piler og det var lett å finne samlinger på tre og tre piler

Tre fløyteblås setter skytterne i gang for å se på treff og hente piler

Tre fløyteblås setter skytterne i gang for å se på treff og hente piler