Siste tirsdag i 2017 var det klart for juleavslutning i bueklubben. For anledningen hadde skyteleder lue som matchet kommende kjøpefest. Etter innledende skyting på svart matte gikk oppgaven over til å treffe innertier på de nye A3 blinkene som hadde tre soner: Blå, gul og rød innerst! Det å treffe arket fikk flere til, men det å treffe mer enn blått viste seg krevende. Til slutt hadde Gunnar fått treff på rød sone på tre ulike blinker. Da ble det pause og Gunnar fikk æren av å åpne sjokoladeposene. Siden noen hadde valgt andre aktiviteter denne kvelden, ble det desto mer premie å dele på de som møtte.

Nye juleblinker på A3 format for konsentert aktivitet.