Det kom 16 friske skyttere på skytelinja og vi hadde en aktiv del med kort pause. de mest aktive har allerede vært i fabrikken og i 3D løypa på Ensby.

Første skytedag i 2017 i Kringsjåhallen