Dommerkurs

Lillehammer Bueskytterklubb takker for din interesse i å ta nasjonal dommerutdanning og ber deg signere på denne siden for å bekrefte påmelding til dommerkurset. Utdanningen er delt opp I tre steg:

  • Hjemmelekse før kurs start
  • Kurs med både teori og praksis over 2,5 dager
  • Dommerprøve

Som nasjonal dommer kan vedkommende velge å dømme ulike stevner i hele Norge. Dommerprøven må etter dages gjeldene regelverk tas opp etter to – 2 – år, for å fornye lisensen.  

Kursdato: Fredag, 7.2.20, kl. 18:00 til Søndag, 9.2.2020, kl. 18:00

Kurssted: Fabrikken, Løkkegata 7, 2615 Lillehammer

Kostnad: 2300 NOK

Oppgavene til dommeren omfatter at det gjennomføres teknisk kontroll av utstyr på approberte stevner og å sikre gjennomføring av stevnet ihht gjeldende regelverk. Dommeren er tilstede mens skyting pågår. Dommere er ikke skyteledere, om ikke annet er avtalt.

Deltakeren forplikter seg til å utøve funksjonen sin som dommer uten honorar på fire – 4 – stevner i regi av Lillehammer Bueskutterklubb i løpet av de to årene etter bestått dommerprøve. Etter fire – 4 – gjennomførte stevner skal dommeren få et honorar på kr 500 for heldagsstevner eller kr 250 for kvelds- eller halv-dagsstevner. Lillehammer Bueskytterklubb betaler ikke kjøregodtgjørelse på til/fra klubbens skyteområder. Skulle en dommer av ulike grunner miste lisensen og måtte ta opp kurset og prøven, begynner tidsrommet på nytt.

Hvis deltakeren består dommerprøven dekker Lillehammer Bueskytterklubb kostnadene for kurset. Skulle deltakeren ikke bestå prøven eller av en annen grunn ikke bli godkjent dommer i Norges Bueskytterforbund, vil Lillehammer Bueskytterklubb fakturere deltakeren for halvparten av utgiftene.