Dro opp i Balbergskaret kl 8:30 og var ferdig kl 10. Hadde med mange meter med sperre tau og brukte tømmerstokker til å avgrense deler av banen. Brukte de fire svarte plastbuene og hadde med en rød som reserve bue. Videre en kasse med myke corbonpiler. Blinken satte jeg på litt over 8 meter fra skytelinja. Ferdig litt over kl 13 og pakket sammen og levert utstyr på fabrikken kl 14
Kjørte med 3 piler pr deltager og fire deltagere. Viste hvordan man holdt buen, satte på pilen og anbefalte tre fingre under pilen. Hadde ikke flere runder med konkurranser, men masseavvikling av skyttere hvor skytterne byttet mens jeg hentet piler.
I denne fasen ser en raskt om noen holder forkjært på bue eller streng.
Enkelte deltagere var meget gode til å skyte. De hadde enten bue på hytta, eller drev med skiskyting! Noen få forstod ikke helt hva en skulle holde og hva en skulle slippe.
Alt i alt var det tre timer med skyting hvor jeg hele tiden hentet piler. En pil fikk kast og ble funnet igjen bak haugen innenfor sperre område. Resten av bommene traff haugen.
Etter at de som var interessert hadde skutt, kom flere elver for å skyte mer. Flyttet grevlingen fram foran blinken, men ba alle om å treffe «T»en i en plastbit fra Turistforeningens plast bånd (7x7cm)
De fleste traff halmskiva, men færre traff plastbiten, men det aspirerte til konsentrasjon.
Fire piler mistet nokk og på en bue brakk pilhylla
Nestenuhell:
a) En deltager fikk vont i tanna, uten at jeg klarte å finne ut hva som hadde skjedd. Det kunne virke som strengen hadde hengt seg fast i tannreguleringen uten at vi så at den hadde tatt skade.
b) En pil som bommet og traff steinene til høyre for blinken kom sprettende tilbake og stod i bakken på skytelinja!
c) Bak haugene og ned mot elva var det to som gikk. Erlend ba de komme tilbake.
Kai Gjessing