De to siste fra aktivitetslederkurset fikk sine diplomer og tøymerker: Mari Lillesolberg og Pål Messenlien. Klubben gratulerer. Vi har nå fem nyutdannede aktivitesledere. Det kom mange for å skyte i kveld. Det var hyggelig, men vi savner flere fra høsten 2015 som vi håper finner veien tilbake. For de unge ble kvelden avsluttet med ballongskyting, noe som satte fart i gruppa.

Godt med skyttere på skytelinja

Godt med skyttere på skytelinja

Ungdomsgruppa har pause med kakao og mobiltelefoner

Ungdomsgruppa har pause med kakao og mobiltelefoner

Avslutning med ballonger fenget bra

Avslutning med ballonger fenget bra

To fornøyde aktivitetsledere som er klar til å ta fatt på utvikling av klubbens medlemmer

To fornøyde aktivitetsledere som er klar til å ta fatt på utvikling av klubbens medlemmer