Denne gangen var vi 19 på skytelinja.De første nybegynnere på kurset hadde kjøpt bue. Andre kommer etter. De fleste har fått informasjon om hvordan man kjøper buer ut fra dravekt, alder og dralengde. Siste gang er 5. april og da skyter vi opp til «Rød fjær». Neste kurs er planlagt start 12. april.

 

Konsentrasjon på skytelinja

Konsentrasjon på skytelinja