På den fjerde kursdagen terpet vi på hvordan en står, trekker opp, ankrer og skyter. Dette ga gode resultater fram til pause.  På to av skivenbe varmet vi opp muten blink, slik vi er anbefalt. Det ble bedre samling og holdningene ble gradvis bedre. Pål viste hvordan en spenner en bue med bue-oppstrammer. Marius ga en innføring i bruk av score kort. Kvelden ble avsluttet med å øke avstanden fra 6 til ti meter samt lesing av resultater og føring av scorekort. Det er utrolig hvordan konsentrasjonen økte når en begynte å bruke scorekort

 

Høy konsentrasjon på skytelinja hos kursdeltagerne

Høy konsentrasjon på skytelinja hos kursdeltagerne

Pål instruerer nybegynnere i bruk av bue oppstrammer

Pål instruerer nybegynnere i bruk av bue oppstrammer