Innkalling, årsmelding og regnskap med budsjett er lagt ut under dokumenter. Velkommen til årsmøte for en 20 års jubilant som har avviklet et fantastisk år på banen og i skogen

Lang rekke med skyttere på skytelinja