På årsmøte kom hele 17 skyttere.  Det var hyggelig. Innkalling ble godkjent og Vegar ble valgt til referent og Kai til ordstyrer. Vi leste opp årsmeldingen gikk gjennom regnskapet for 2013 og fastsatte medlemskontingenter som foreslått. Hoved endringen består i at vi slutter med å ta inn hall avgift og inkluderer dette i medlemsavgiften. Ny amedlemskontingent har tatt utgangspunkt i halv fram møte i løpet av et år. To tillegg: Støtte medlem kr 500 og klippekort til kr 200 for fem klipp. Budsjettet for 2014 ble gjennomgått og vedtatt. Pål Messenlien ble valgt til revisor sammen med Håkon Myhren som ble valgt i fjor. Pernille har fått jobb i Stavanger og forslaget til ny kasserer, Henriette Mariel Thorstensen ble akklamert. Årsmøtet var ferdig kl 19:30. Den siste halvtimen tok vi opp saker som anbefaling av buepakker og om hvilke buelevrandører vi bør anbefale. Rød/gul fjær og Hvit,svart,blå, rød og gul pil ble forklart. Dette vil sammen med score kort lære skytterne å konkurrere ikke minst med seg selv. Det er stevne i Tønsberg og Larvik før NM i Elverum 4.-6. april