Det ble denne helgen avholdt aktivitetslederkurs med 21 deltakere. Kursholder var toppidrettskoordinator Sigmund Lindberget fra Norges bueskytterforbund. Kursdeltakerne var fra klubbene Hamar og Omegn Bueskyttere, Bergstadens Bueskyttere, Finstadbru Bueskyttere, Skreia bueskytterklubb, Solør bueskyttere og Lillehammer bueskytterklubb. Første dag besto av mye teori mens dag to var mer praktisk med en god del bueskyting og veiledning. Tror alle kom hjem igjen idag med mye fin kunnskap som kan brukes videre i klubbene fremover både for nye og gamle medlemmer. Sigmund tok seg også tid til en fin puss på skyteteknikker og utstyrs justeringer.  Lillehammer vil takke alle som deltok og Sigmund for kurset.

Jan Magne Ripsrud veileder Sigmund i bueskyting.

Jan Magne Ripsrud veileder Sigmund i bueskyting.