Det ble arrangert klubb / mini stevne i 3D bana på Ensby 19 september. I tilegg til Lillehammer hadde vi besøk av Laugen og Solør. Godt oppmøte med 21 skyttere og ett par tilskuere / hjelpere / fotografer. Det ble strålende vær og alle var godt fornøyd etter endt dag. Det ble såklart satt noen nye bane rekorder som vi må jobbe litt med å slå. I tillegg har vi fått bekreftet at banen vår er nokså vanskelig. Men dette er jo bare en positiv utfordring.

Tusen takk til alle som deltok! Dette kommer vi til å gjøre mer.

Takk til Hett Glass for de fine premiene vi fikk.

 

Resultater

Uten sikte under 16 år

 1. Aksel Huuse – Lillehammer 198 p
 2. Espen Sandvik – Laugen 119 p
 3. Ludvik Sunde Buer – Lillehammer 73
 4. Loke Messenlien – Lillehammer

Med sikte under 16 år

 1. Mikkel Sveberg – Lillehammer 194 p

 

Med sikte over 16 år

 1. Odd Lillesæter – Laugen 456 p
 2. Mons Sveberg – Lillehammer 372 p
 3. Bjørn V Syversen  – Laugen 364 p
 4. Håkon Myhren – Lillehammer

Uten sikte over 16 år

 1. Trond Hagerup – Laugen 362 p 14 6
 2. Ola Klåpbakken – Laugen 362 p 9 6
 3. Jens Erik Johannessen – Laugen 322 p
 4. På Messenlien – Lillehammer 307 p
 5. Oddbjørn Hagen – Lillehammer 269 p
 6. Gunnar Huuse – Lillehammer 263 p
 7. Nina Standerholen – Laugen 262 p
 8. Ola Sandvik – Laugen 255 p
 9. Lars Frogner – Laugen 192 p
 10. Ole Jørgen Lunde – Lillehammer 176
 11. Stefan Aaseth – Lillehammer 153 p
 12. Arne Jensen – Lillehammer 150 p

Tilskuere og administrasjon

Marius Sunde Buer – Foto og vertskap
Kai Gjessing – Foto og vertskap
Loke Messenlien – Vertskap og scorekort

Bane rekorder (12 måls runde)

Uten sikte fra blå påle – Trond Hagerup 188 p
Med sitkte fra rød påle – Odd Lillesæter 234 p
Med sikte fra blå påle – Mikkel Sveberg 126 p