Det jobbes flittig med å få til en 3D bane for klubben i en skog på Ensby. Det ble kjøpt inn 4 dyr fra Tradbow på vår jakta. Det er i tillegg bestilt 4 til. Vi har en plan om å få til 12 dyr. Det er satt ut sekker og felt blinker for å dekke mest mulig mål til nå. Gunnar og Jonas har til nå gjort mye av jobben med den løypa som er oppe. Det er fullt mulig og gå en tur der slik den er. Det vil bli arrangert små dugnader fremover for å rydde skog og montere nye dyr ettersom dem dukker opp. Videoen gir en liten smakebit av hva som er idag.

Les mer om finansiering av 3D bane og 3D skyting